Zawiadomienie

W Dzienniku Ustaw z dnia 11 lipca 2014r. zostały opublikowane dwa rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji do nowelizacji Prawa geodezyjnego i kartograficznego. Pod pozycją 917 opublikowano rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego są dostępne pod pozycją 924.

/żródło GUGIK/