Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej

2015 rok - geodezyjna obsługa projektu inwestycyjnego: Budowa linii telekomunikacyjnej w ramach projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podkarpackie" w relacjach: Jasło - OPO Lubla - pkt. styku z obszzarem E; OPO Lubla - Lubla i Jasło - Łaski